Avaleht      Korteriühistute õiguskeskus      Võlgade edukas sissenõudmine

 Õppepäev 

Võlgade edukas sissenõudmine korteriühistus

 

Kuidas juhtida korteriühistut nii, et võlgasid tekiks võimalikult vähe ning võlgade sissenõudmine oleks alati edukas? Jagame Teiega pikaajalist kogemust nii korteriühistute kui ka nende liikmete esindamisel kohtuvälistes ja kohtuvaidlustes.


Räägime konkreetselt teemadel:


1. Tõendid ühistu liikme võlgnevuse tõendamisel

1.1. Arve

1.2. Majanduskava

1.3. Korteriühistu põhikiri - ainus võimalus erisuste tegemiseks ruutmeetripõhisest arvestusest

1.4. Aktuaalne kohtupraktika. Mis on praktikas juhtunud, kui korteriühistu on esitanud ühistu liikmetele arveid ebaõigesti?

2. Võimalikud kõrvalnõuded

2.1. Viivis

2.2. Sissenõudmistasu

2.3. Leppetrahv

2.4. Kui ühistu liikmel on tekkinud võlgnevus, siis millises järjekorras arvestatakse laekumisi?

3. Nõuete aegumine

3.1. Aegumise tähtajad ühistu nõuetes ühistu liikme vastu

3.2. Aegumise kohaldumine

3.3. Aegumise peatumine

4. Kohtuvälise kokkuleppe vormistamine. Praktilised nõuanded.

5. Võla sissenõudmine praktiliselt
5.1. Inkassomenetlus
5.2. Meeldetuletuskirjad
5.3. Andmekaitseinspektsiooni juhis võlgnike andmete avalikustamiseks
5.4. Võla üleminek korteri omandajale
6. Kohtusse pöördumine võla kättesaamiseks

6.1. Maksekäsu kiirmenetlus

6.2. Hagimenetlus

6.2.1.      Hagi tagamine

7.      Täitemenetlus

7.1. Korteriühistu võlausaldajana - õigused täitemenetluses

7.2. Korteriühistu võlausaldajana - kohustused täitemenetluses

7.3. Korteriühistu pandiõigus praktikas

8.      Pankrotimenetlus

8.1. Pankrotimenetluse algatamine juriidilisest isikust võlgniku vastu

8.2. Pankrotimenetluse algatamine füüsilisest isikust võlgniku vastu

8.3. Ülevaade pankrotimenetluse kulgemisest

8.4. Võlausaldaja õigused ja kohustused pankrotimenetluses

8.5. Kuidas korteriomaniku pankrotimenetluses saada võimalikult suur osa võlast tagasi?

9.      Kuidas toimida kui füüsilisest isikust võlgnik sureb

9.1. Võlanõude pööramine pärijate vastu

9.2. Pärandvara hooldaja määramine

9.3. Võimalused pärandvara pankroti väljakuulutamiseks

10.      Kuidas toimida kui juriidilisest isikust võlgnik alustab likvideerimismenetlust

10.1. Nõude esitamine juriidilise isiku likvideerijale

10.2. Likvideerija kohustus esitada oma äriühingule pankrotiavaldus kui likvideerimismenetluse käigus ei suudeta tasuda võlgasid

11. Võimalus nõuda võlgnikust korteriomaniku korteri võõrandamist

11.1. Kuidas seda praktikas teha?

 

KOOLITUS TOIMUB Tartus aadressil Sõpruse pst 2 ja Tallinnas aadressil Peterburi tee 46 või 48.


Koolituspäevade korraldajateks on MTÜ Õiguskoolitus.

Järgmised koolitused toimuvad


5. detsembril Tartus kell 11-16

12. veebruaril Tallinnas kell 11-16


Osalemistasu on 95 eurot

Küsimused koolitusega seoses on oodatud telefonil 588 48 405 või e-posti teel aadressil oiguskoolitus@gmail.com

REGISTREERUMISLEHE LEIATE SIIT: 


##formIDa97582ea29427e1ec99edc36fa25a75aend##
REGISTREERUN KOOLITUSTELE