Avaleht      Sisekoolitused

SISEKOOLITUSED


HETKEL AKTUAALSED:

-        Koolitused korteriühistutele ja

-        Admekaitse üldmääruse nõudeid selgitavad koolitused

Möödas on aeg, mil käesoleva aasta alguses riigi poolt asutatud korteriühistud pidid  teatama riigile, kes on nende ühistus valitud juhatuse liikmeks või kes on ühistus valitseja. Selle kohustuse täitmata jätmine võib tuua kaasa probleeme ja rahalisi kohustusi ühistutele ja nende liikmetele. Kas kortermajade elanikud seda teavad? Kas ka tegelikult on kõigile selge, milliseid samme riigi poolt registrisse kantud korteriühistud peavad astuma


-        Kes ja kuidas kutsub kokku korteriühistu üldkoosoleku?

-        Millal on arukas kinnitada ka korteriühistu põhikiri ja mida see dokument võiks reguleerida?

-        Millal võiks ühistut juhtida juhatus, millal valitseja?

-        Kuidas teha nii, et riigi sunnil loodud ühistutest oleks reaalne kasu kortermajade elanikele?

-        Ja palju teisi küsimusi ning vastuseid

               pakub sisekoolitus.

Loengu ülesehitus ja teemakäsitlus arvestavad sellega, et kuulajatele on teema uudne, samas on pakutavas informatsioonis vajalikku kindlasti ka juba kauem toimivate korteriühistute liikmetele ja juhtidele. Kooskõlastame enne loengu toimumist tellijaga loengukava, lisaks arvestame täiel määral kõikide osalejate teemakohaste küsimustega, et täita eesmärki ja anda osalejatele neid huvitav informatsioon korteriühistute õiguslikust regulatsioonist ja praktilistest igapäevaküsimustest.

Teema meie kodulehel siin.


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


Teine täna aktuaalne õiguslik teema on maikuu lõpus jõustunud andmekaitse üldmäärus, mida käsitlevate loengute kuulajateks on oodatud eelkõige ettevõtjad ja asutuste juhid nii avalikust kui ka erasektorist, kuivõrd just neile paneb üldmäärus senisest erinevaid kohustusi. 

Meie pakkumisest täpsemalt siin.


##formID9ce7ce219c6a68a9a072493d39314f59end##