Avaleht      Õigusabi      Põhikirja analüüs

KORTERIÜHISTU PÕHIKIRJA JURIIDILINE ANALÜÜS 


Korteriühistut põhikirja juriidilise analüüsi tulemusel saab töö tellija kirjaliku tagasiside, milles on näidatud eraldi koos võimalike viidetega seadusesättele põhikirjapunktid, mis on

 Õiged ning seadusega kooskõlas, ent ebapraktilised – nende juures on vaja põgusalt mõelda, kas need võiksid sellisena põhikirja jääda või pole selleks vajadust. Näiteks põhikirjapunkt, mis näeb ette ühistus iga-aastase revisjoni – täiesti seaduslik, aga tihti kujunenud ühistule ebamõistlikuks. Seda enam, et kui revisjoni nõuet põhikirjas ei ole, võib ühistu üldkoosolek seaduse alusel sellegipoolest ühistule revisjoni määrata.

 Kehtiva seadusega vastuolus – nende põhikirjapunktide korteriühistu põhikirjast väljajätmine tagab põhikirja selguse ja õiguskindluse.

 Terminoloogiliselt ebatäpsed – näiteks osakapitali mõistet enam meie seadus ei kasuta ja see sõna on ka põhikirjas vaja asendada sõnaga „reservkapital“, samas muidugi vaadates üle, kas reservkapitali regulatsioon ise on põhikirjas õige ja vastab ühistu vajadustele ja soovidele.


Lisaks anname põhikirja juriidilise analüüsi tulemusega kaasa loetelu nendest punktidest, kus kehtiv seadus annab korteriühistule sõnaselge võimaluse reguleerida konkreetset küsimust seaduses sätestatust erinevalt.

 

Põhikirjale kirjaliku hinnangu andmine ja muudatusettepanekute tegemine annab korteriühistule kommenteeritud põhikirja, mis on juriidiliselt korrektseks alusdokumendiks üldkoosolekul põhikirja muutmise algatamiseks.

 

Korteriühistu põhikirja juriidilise analüüsi hind on 30-40 eurot/lehekülg.


Konkreetse hinnapakkumise saamiseks palume saata oma ühistu põhikiri meile meiliaadressile jurist@deeva.ee