Avaleht      Õppepäevad      Tervishoid
 

Õppepäev 

Aktuaalseid õigusteadmisi meditsiinis

Koolitusel käsitleme teemasid:


1. Kohtupraktikat ja ametlikke seisukohti meditsiiniõiguses aastal 2018

1.1. Kohtupraktika

            1.1.1. Tervishoiuteenuse osutamise lepinguga seotud vaidlused: tervishoiuteenuse osutamise lepingu mõiste (VÕS § 758), tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustus (VÕS § 761), tervishoiuteenuse osutamine (VÕS § 762), patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustus (VÕS § 766), dokumenteerimiskohustus (VÕS § 769).

            1.1.2. Raviviga täna meditsiiniõiguse kehtivas regulatsioonis – määratlemine, tõendamine, nõuded

            1.1.3. Korruptsioonikuriteod meditsiiniasutustes – menetluspraktika, kaasused, karistusmäärad

1.2. Õiguskantsleri seisukohad:

              1.2.1. Tervishoiutöötajate eesti keele oskus

              1.2.2. Tervishoiuteenuste hinnakujundus

2. Isikuandmete kaitse meditsiiniteenuses

2.1. Andmekaitse Inspektsiooni juhis "Isikuandmed tervishoiusektoris"
2.2. Muudatused isikuandmete töötlemise nõuetes seoses Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusega.
             2.2.1. Terviseandmed kui eriliiki isikuandmed
             2.2.2. Tervishoiuteenuse osutaja kohustused isikuandmete töötlemisel

3. Järelevalve tervishoiusektoris

3.1. Riikliku järelevalve teostaja (Terviseameti) õigused ja kohustused menetluse läbiviimisel.
3.2. Riikliku järelevalve adressaadi õigused ja kohustused menetluse ajal,
3.3. Riikliku järelevalve haldusakti vaidlustamine.

4. Osalejate küsimused ja arutelud


KOOLITUS TOIMUB Tartus aadressil Sõpruse pst 2 ja Tallinnas aadressil Peterburi tee 46 või 48.

Koolituspäevade korraldajaks on MTÜ Õiguskoolitus.

 

Järgmised koolitused toimuvad

15. novembril Tartus kell 11-16

20. novembril Tallinnas kell 10-15


Osalemistasu on 125 eurot

Küsimused koolitusega seoses on oodatud e-posti teel aadressil oiguskoolitus@gmail.com


Õppepäeval osalemiseks palume täita registreerimislehe:
##formIDa15763ae60decfcf153b95eac3943185end##