Avaleht      Õppepäevad      Lasteaiad
 

Õppepäev 

Õigusteadmisi tööks eelkooliealiste lastega

(lasteaiad, lastehoiud)


Koolitusel käsitleme teemasid:


1. Kohtupraktikat ja seisukohti haridusõiguses aastal 2018


1.1. Kohtupraktika

            1.1.1. Kohtuvaidlused (ja ka kohtueelsed vaidlused juristi vahendusel) õppe- ja kasvatustööd puudutavates küsimustes (koolieelse lasteasutuse seadus ja teised õigusaktid, lasteasutuse põhimäärus ja kodukord).

            1.1.2. Kasvatusviga lasteasutuses tänase õiguse kehtivas regulatsioonis – määratlemine, tõendamine, nõuded

            1.1.3. Vajalikud teadmised perekonnaõigusest: kellele tohib lasteasutus anda lapse üle, kellele annab lasteasutus informatsiooni lapse kohta? Millele tuleb pöörata tähelepanu kui lapse vanemad elavad lahus? Mida on vaja teada hooldusõigusest?

1.2. Õiguskantsleri seisukohad:

              1.2.1. Lapsehoiuteenus

              1.2.2. Lapse ja vanema suhtluskorra kohtulahendi täitemenetlus

            1.2.3. Koolieelse lasteasutuse kohatasu suurus

             1.2.4. Religioosne tegevus lasteaias

1.3. Riigikontrolli audit

              1.3.1. Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel

1.4. Praktikas levinud probleemide õiguslikult korrektsed lahendused

              1.2.1. Vägivallajuhtumid ja kiusamine lasteasutuses

              1.2.2. Lasteasutuse kodukorra (sisekorraeeskirjade) olulisus probleemide lahendamisel 

2. Isikuandmete kaitse lasteasutuses

2.1. Andmekaitse Inspektsiooni juhised
             2.1.1. Kaamerate kasutamise juhend
             2.1.2. Laps ja tema õigused isikuandmete töötlemisel
             2.1.3. Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse
2.2. Muudatused isikuandmete töötlemise nõuetes seoses Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusega.

3. Järelevalve lasteasutuses

3.1. Riikliku järelevalve teostaja õigused ja kohustused menetluse läbiviimisel.
3.2. Riikliku järelevalve adressaadi õigused ja kohustused menetluse ajal,
3.3. Riikliku järelevalve haldusakti vaidlustamine.

4. Osalejate küsimused ja arutelud


KOOLITUS TOIMUB Tartus aadressil Sõpruse pst 2 ja Tallinnas aadressil Peterburi tee 46 või 48.

Koolituspäevade korraldajaks on MTÜ Õiguskoolitus.

 

Järgmised koolitused toimuvad
12. novembril Tartus kell 10-15

21. novembril Tallinnas kell 11-16Osalemistasu on 115 eurot

Küsimused koolitusega seoses on oodatud e-posti teel aadressil oiguskoolitus@gmail.com


Õppepäeval osalemiseks palume täita registreerimislehe:

##formIDb39be1ca87fe55fc26ab113a75cd5877end##