Avaleht      Õppepäevad      Õpetajad
 

Õppepäev 

Õigusteadmisi õpetajale

Koolitusel käsitleme teemasid:


1. Kohtupraktikat ja seisukohti haridusõiguses aastal 2018

1.1. Kohtupraktika

            1.1.1. Kohtuvaidlused õppe- ja kasvatustööd puudutavates küsimustes (põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja teised õigusaktid, kooli põhimäärus ja kodukord).

            1.1.2. Kasvatusviga haridusasutuses tänase õiguse kehtivas regulatsioonis – määratlemine, tõendamine, nõuded

            1.1.3. Korruptsioonikuriteod haridusasutustes – menetluspraktika, kaasused, karistusmäärad

1.2. Õiguskantsleri seisukohad:

              1.2.1. Koolitöötajate kvalifikatsioon ja tööleping

              1.2.2. Kooliskäimine teises vahetuses

1.3. Riigikontrolli audit

              1.3.1. Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel

1.4. Praktikas levinud probleemide õiguslikult korrektsed lahendused

              1.2.1. Vägivallajuhtumid ja kiusamine haridusasutuses

               * õpilane õpetaja suhtes

               * õpetaja õpilase suhtes

               * õpetaja õpetaja suhtes

               * õpilane õpilase suhtes

               * lapsevanem õpetaja suhtes

              1.2.2. Kooli kodukorra (sisekorraeeskirjade) mittetäitmine 

2. Isikuandmete kaitse haridusasutuses

2.1. Andmekaitse Inspektsiooni juhised
             2.1.1. Kaamerate kasutamise juhend
             2.1.2. Laps ja tema õigused isikuandmete töötlemisel
             2.1.3. Õpilaste ja vilistlaste nimekirjade avaldamise juhend
             2.1.4. Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse
2.2. Muudatused isikuandmete töötlemise nõuetes seoses Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusega.

3. Järelevalve haridussektoris

3.1. Riikliku järelevalve teostaja õigused ja kohustused menetluse läbiviimisel.
3.2. Riikliku järelevalve adressaadi õigused ja kohustused menetluse ajal,
3.3. Riikliku järelevalve haldusakti vaidlustamine.

4. Osalejate küsimused ja arutelud


KOOLITUS TOIMUB Tartus aadressil Sõpruse pst 2 ja Tallinnas aadressil Peterburi tee 46 või 48.

Koolituspäevade korraldajaks on MTÜ Õiguskoolitus.

 

Järgmised koolitused toimuvad

26. novembril Tartus kell 11-16

11. detsembril Tallinnas kell 11-16


Osalemistasu on 115 eurot

Küsimused koolitusega seoses on oodatud e-posti teel aadressil oiguskoolitus@gmail.com


Õppepäeval osalemiseks palume täita registreerimislehe:

##formIDb216d070d8b5c5c772cc6bdb9a660c7fend##