Avaleht      Õigusabi      Inkassoteenus
 

InkassoteenusAbistame Teid võlgade sissenõudmisel.

Kui tegemist on kindla nõudega võlgniku vastu, on võimalik sõlmida leping tulemustasu alusel teenuse eest maksmiseks.

Nõude hindamiseks on vaja meie juristidel tutvuda nõude aluseks olevate dokumentidega ja saada ülevaade võla tekkimise asjaoludest. Selleks võite leppida kokku konsultatsiooniaja telefonil 588 48 405 või meilil jurist@deeva.ee. Kui dokumendid on võimalik saata meili teel, võib need saata koos olukorra põhjaliku kirjeldusega samuti aadressil jurist@deeva.ee ja kui jurist saab kirja teel piisavalt teavet võla kohta, saame teha lepingupakkumise kirja teel.

Inkassoteenus sisaldab:

 Võlgniku taustauuring
 Võlgnikule märgukirja koostamine ja edastamine
 Võlgnikuga läbirääkimiste pidamine
 Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine kohtule
 Hagiavalduse esitamine kohtule võlanõudes
 Esindamine kohtumenetluses
 Võlgniku osutumisel püsivalt maksejõuetuks pankrotiavalduse esitamine kohtule ja esindamine pankrotimenetluses

Inkassoteenuse osutamisel on meie eesmärgiks võla võimalikult kiire ja väikeste kulutustega sissenõudmine võlgnikult. 

Võlgade sissenõudmisel juhindume seadustest ja suhtleme võlausaldaja nimel väärikalt.