Avaleht      Õppepäevad      Hoolekandeasutused
 

Õppepäev

hoolekandeteenustest


hoolekandeasutuste juhtidele ja omanikele ning kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele.

Räägime konkreetselt teemadel:


1.      Hoolekandeasutused meie õigusruumis

2.      Teenuse eest tasumine – nii seaduse regulatsioon kui ka võimalikud muud kokkulepped

2.1.Kes maksab teenuse eest ja millises ulatuses?

2.1.1.      Teenusesaaja omaosalus

2.1.2.      Ülalpidamiskohustusega isikud – millal? Kui suures ulatuses?

2.1.3.      Kohalik omavalitsus

2.1.4.      Riik

2.2.Kui tekib võlg, kuidas toimida?

3.      Kuidas koostada leping?

3.1.Kontaktandmed – kuidas tagada, et maksekohustuse võtja oleks kättesaadav?

3.2.Tasumist puudutavad lepingupunktid – tasu muutumine, viivised, leppetrahvid

3.3.Teenuse kvaliteeti puudutavad lepingupunktid

3.4.Osapoolte teisi kohustusi puudutavad lepingupunktid

3.5.Leping kui terviklik juriidiline dokument– räägime praktiliste näidetega ja „ohukohti” analüüsides

4.      Kes vastutab, millal? Kuidas vastutus rakendub?

4.1.Teenusel olija vägivaldsus – kehavigastused kaaslastele ja töötajatele, vaimne terror

4.2.Teenuse kvaliteet, osutamise üldtingimused

4.3.Lepingu sõlmimisel esitatud valeandmed

5.      oolekandeÜlevaade hoolekandeasutusi puudutavatest kohtulahenditest aastatel 2017 ja 2018.

6.      Osalejate küsimused ja arutelud


KOOLITUS TOIMUB Tartus aadressil Sõpruse pst 2 ja Tallinnas aadressil Peterburi tee 46.

Koolituspäevade korraldajaks on MTÜ Õiguskoolitus.

 

Järgmised koolitused toimuvad

23. jaanuaril Tartus kell 11-16

30. jaanuaril Tallinnas kell 11-16


 

Osalemistasu on 115 eurot

Küsimused koolitusega seoses on oodatud e-posti teel aadressil oiguskoolitus@gmail.com

 

Registreerumiankeet:


##formIDabb7965be57266ab196ac4bc8140f0f3end##
REGISTREERUN ÕPPEPÄEVALE HOOLEKANDETEENUSTEST