Avaleht      Õigusabi      Võlanõuete menetlemine
 PROBLEEMID VÕLGNIKUGA?

Professionaalne õigusabi kiirelt ja mõistliku hinnagaEsmane konsultatsioon kestvusega kuni 1 tund


25 eurot


Võlgnikule meeldetuletuse edastamine koos kohtusse pöördumise hoiatusega


40 eurot + postikulu

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine ja esitamine


40 eurot

Hagiavalduse koostamine ja esitamine võlgnevuse tasumise nõudes


90 eurot

Edasine esindamine kohtumenetluses vastavalt menetluse kulgemisele (kohtuistungitel osalemine, võlgniku vastuväidetele ning seisukohtadele ja kohtu küsimustele reageerimine)


60 eurot/tund

Pankrotiavalduse koostamine ja kohtule esitamine võlgniku pankroti väljakuulutamiseks


90 eurot

Edasine esindamine pankrotimenetluses vastavalt menetluse kulgemisele (kohtuistungitel osalemine, võlgniku vastuväidetele ning seisukohtadele ja kohtu küsimustele reageerimine, pankrotimenetluses koosolekutel osalemine, haldurile nõudeavalduse esitamine)


60 eurot/tund

Korteriomaniku vastu korteri sundmüügi nõude esitamine kohtusse


90 eurot

Edasine esindamine kohtumenetluses vastavalt menetluse kulgemisele (kohtuistungitel osalemine, võlgniku vastuväidetele ning seisukohtadele ja kohtu küsimustele reageerimine, täiendavate dokumentide koostamine)


60 eurot/tund

Tööülesannete täitmisel väljaspool Tartut või Tallinna transpordikulu


0,50 eurot/kilomeeter


Õigustatud nõude korral mõistetakse professionaalsele õigusabile kulunud raha kohtu poolt välja võlgnikult, kes peab selle kohtulahendi jõustumise järel korteriühistule hüvitama.Soovi korral kasutada õigusabiteenust korteriühistu ees oleva võla sissenõudmiseks ühistu liikmelt ootame Teie kontaktivõtmist telefonil 588 48 405 või meili teel jurist@deeva.ee