Avaleht      Õigusabi      Juriidiline tugi üldkoosolekule
 

Nõustame ja toetame korteriühistu üldkoosoleku läbiviimist

Koosoleku läbiviimise teenuse konkreetne sisu kooskõlastatakse ühistu juhatuse või koosolekut kokku kutsuvate ühistu liikmetega. Teenus võib sisaldada järgmisi toiminguid:

  

 Korteriühistu üldkoosoleku kutse koostamine ja vormistamine
 Üldkoosoleku kutse edastamine korteriühistu liikmetele
 Üldkoosoleku juhatamine
 Üldkoosoleku päevakorrapunktide selgitamine koosolekul osalejatele
 Korteriühistu liikmete õigusalastele küsimustele vastamine
 Ühistu juhatuse toetamine ja nõustamine jooksvalt ühistu üldkoosolekul

 

Korteriühistu üldkoosoleku korraldamise ja läbiviimise või läbiviimist toetava teenuse hind on 50-70 eurot/tund. Hinnale lisandub vajadusel sõidukulu Tartust või Tallinnast 0,30 eurot/kilomeeter.

 

Huvi korral on oodatud Teie kontaktivõtt telefonil 588 48 405 või meilil jurist@deeva.ee